Degvielas gāzes patēriņa koeficients

Sākot no 2018.gada 1.jūnija saskaņā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem iesūknēšanas sezonas laikā pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzi nodrošina sistēmas lietotāji.Degvielas gāzes patēriņa koeficients netiek piemērots virtuālai pretplūsmai – gāzes iesūknēšanai izņemšanas sezonas laikā.

2020./2021.gada krātuves cikls

Degvielas gāzes patēriņa koeficients, ko piemēros lietotāju pārvadītajam gāzes daudzumam 2020./2021.gada iesūknēšanas sezonā ir noteikts KDG=1,16%

Degvielas gāzes patēriņa koeficientu nepiemēro virtuālai pretplūsmai - gāzes iesūknēšanai izņemšanas sezonas laikā.

Kopā pārvadītais dabasgāzes apjoms novietojot dabasgāzi Krātuvē 2020./2021.gada iesūknēšanas sezonas laikā, kuram tika piemērots degvielas gāzes koeficients, sastādīja 14 669 135 713 kWh

Ieturētais degvielas gāzes apjoms 2020./2021.gada sezonā - 170 161 993 kWh

Faktiskais degvielas gāzes patēriņš 2020./2021.gada sezonā - 139 032 161 kWh

Sistēmas lietotājiem atgriežamais gāzes apjoms - 31 129 832 kWh

(Faktiskais degvielas gāzes koeficients 2020./2021.gada iesūknēšanas sezonas laikā KDG = 0,9477870 %)

Saskaņā Inčukalna pazemes gāzes krātuve lietošanas noteikumu 55.un 56.punktiem sistēmas lietotājiem tiks atgriezts neizmantotais degvielas gāzes apjoms, par neizmantoto degvielas gāzes apjomu palielinot krājumu atlikumus. Apjoms tiks ieskaitīts tajā jaudas produktā, kurā būs pietiekama rezervētā jauda.  

2019./2020.gada krātuves cikls

 

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu