Kvalitātes prasības

Gāzes kvalitātes noteikšana notiek atbilstoši šādiem standartiem:

  • ISO 6326 Dabasgāze – sēra savienojumu noteikšana;
  • ISO 6327 Gāzes analīze – dabasgāzes rasas punkta noteikšana; 
  • ISO 6974 Dabasgāze – sastāva un saistītās nenoteiktības noteikšana ar gāzes hromatogrāfijas metodi; 
  • ISO 6976 Dabasgāze – augstākās un zemākās siltumspējas, blīvuma, relatīvā blīvuma un Vobes skaitļa aprēķināšana pēc gāzes sastāva; 
  • ISO 12148 Dabasgāze – spoguļa tipa instrumentu kalibrēšana ogļūdeņražu rasas punkta noteikšanai; 
  • LVS 459 Deggāzes - gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana;
  • LVS EN ISO 11541 Dabasgāze – ūdens satura noteikšana augstā spiedienā.
     

Pārvades un uzglabāšanas sistēmā ievadāmās dabasgāzes parametri:

Nr.p.k. Rādītājs Mērvienība Izmantotais standarts,
pārbaudes metodika
1

Sadegšanas siltums (augstākais un zemākais) , standarta apstākļos

P=101,325 kPa,
t=+25/0 0C (sadegšana/mērīšana)

kWh/m3 LVS EN ISO 6976
2

Vobes skaitlis (indekss), standarta apstākļos

P=101,325 kPa,
t=+25/0 0C (sadegšana/mērīšana)

 

kWh/m3 LVS EN ISO 6976
3 Sērūdeņraža masas koncentrācija mg/m3 ISO 6326
4 Merkaptāna sēra masas koncentrācija mg/m3 ISO 6326
5 Mehānisko piemaisījumu masa g/m3 LVS 459 
6 Blīvums, standarta apstākļos

P=101,325 kPa, t=0 0C

kg/m3 LVS EN ISO 6976
7 Relatīvais blīvums   LVS EN ISO 6976
8 Komponentu sastāvs, molārā daļa mol % LVS EN ISO 6974
9 Metāns mol % LVS EN ISO 6974
10 Etāns mol % LVS EN ISO 6974
11 Propāns mol % LVS EN ISO 6974
12 Butāns un augstākie ogļūdeņraži mol % LVS EN ISO 6974
13 Skābeklis mol % LVS EN ISO 6974
14 Oglekļa dioksīds mol % LVS EN ISO 6974
15 Slāpeklis mol % LVS EN ISO 6974
16 Ūdens rasas punkta temperatūra pie absolūta spiediena 3,92 Mpa  0C LVS EN ISO 11541:2003
17 Ogļūdeņražu rasas punkta temperatūra pie absolūtā spiediena no 2,5 līdz 7,5 Mpa  0C ISO 12148

 

 

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu