Remontdarbi un jaudu ierobežojumi

Nr. Pārvades sistēmas darbi Sākuma datums Beigu datums Ieejas / izejas punkts Ieejas tehniskā jauda, kWh/dienā Izejas tehniskā jauda, kWh/dienā
11

PGV Valdaja - Pleskava

(publicēts 27.09.2019.)

21.10.2019 01.11.2019 Korneti 0 105 000 000
10

PGV Pleskava -Rīga 

(publicēts 01.07.2019.)

12.08.2019 23.08.2019 Korneti 115 500 000 0
9 PGV Vireši - Tallina 09.09.2019 01.10.2019 Karksi 0 0
8

PGV Rīga - Paņeveža

(darbu veicējs - AS Amber Grid)

01.08.2019 10.10.2019 Kemenai 45 600 000 45 600 000
7

PGV Vireši - Tallina

(darbu veicējs - AS Elering)

27.07.2019 08.09.2019 Karksi 0 800 000
6 PGV Vireši - Tallina 17.06.2019 26.07.2019 Karksi 0 0
5

PGV Valdaja - Pleskava

(darbu veicējs - PAS Gazprom)

28.05.2019 31.05.2019 Korneti 0. 52 500 000
4

PGV Vireši - Tallina

(darbu veicējs AS Elering)

25.04.2019 16.06.2019 Karksi 0 200 000
3

PGV Valdaja - Pleskava remonta darbu turpinājums

(darbu veicējs - PAS Gazprom)

16.03.2019 30.03.2019 Korneti 0 52 500 000
2

PGV Valdaja - Pleskava

(darbu veicējs - PAS Gazprom)

15.02.2019 15.03.2019 Korneti 0 52 500 000
1

PGV Valdaja - Pleskava

(darbu veicējs - PAS Gazprom)

06.11.2018 08.11.2018 Korneti 3 000 000 105 000 000

 

Atbilstoši Komisijas lēmuma (ES) 2015/715 (2015.gada 30.aprīlis) ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem Conexus Baltic Grid publicē informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos vismaz nākamajiem 24 mēnešiem. Informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos Conexus Baltic Grid publicē ikgadēji par visiem gadiem attiecībā uz kuriem ir noslēgti līgumi, un vēl par vienu gadu, un vismaz par nākamajiem 10 gadiem atbilstoši Komisijas lēmuma 2010/685/ES (2010.gada 10.novembris) ar ko groza I pielikuma 3.nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 3.3.panta 5.punktam. Šo informāciju Conexus Baltic Grid atjauno katru mēnesi vai biežāk, ja Conexus Baltic Grid kļūst pieejama jauna informācija.

Informāciju par plānotiem tehniskās jaudas pieejamības pārtraukumiem Conexus Baltic Grid publicē vismaz 42 dienas iepriekš. Izmaiņu publicēšana Conexus Baltic Grid mājas lapā tiek nodrošināta operatīvi, ņemot vērā aktuālo un Conexus Baltic Grid pieejamo informāciju.

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu