Remontdarbi un jaudu ierobežojumi

Nr. Pārvades sistēmas darbi Sākuma datums Beigu datums Ieejas / izejas punkts Ieejas tehniskā jauda, kWh/dienā Izejas tehniskā jauda, kWh/dienā
1 Inčukalna PGK  krāna Nr.91 rekonstrukcija 23.04.2018 25.04.2018 Inčukalna PGK 65 000 000 0
26.04.2018 03.05.2018 60 000 000 0
04.05.2018 18.05.2018  36 000 000 0
2 PGV Rīga - Paņeveža 84 km virzuļa palaišanas kameras mezgla izbūve 20.04.2018  27.04.2018 GMS Kiemenai 2 200 000 2 200 000
28.04.2018 21.06.2018 55 000 000 40 000 000
22.06.2018 28.06.2018 2 200 000 2 200 000
3

PGV Vireši-Tallina

(darbu veicējs - AS Elering)

04.05.2018 17.05.2018 GMS Karksi 0 600 000
18.05.2018 31.05.2018 0 550 000
01.06.2018 10.06.2018 0 165 000
11.06.2018 08.07.2018 0 75 000
09.07.2018 30.08.2018 0 0

 

 

 

Atbilstoši Komisijas lēmuma (ES) 2015/715 (2015.gada 30.aprīlis) ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem Conexus Baltic Grid publicē informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos vismaz nākamajiem 24 mēnešiem. Informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos Conexus Baltic Grid publicē ikgadēji par visiem gadiem attiecībā uz kuriem ir noslēgti līgumi, un vēl par vienu gadu, un vismaz par nākamajiem 10 gadiem atbilstoši Komisijas lēmuma 2010/685/ES (2010.gada 10.novembris) ar ko groza I pielikuma 3.nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 3.3.panta 5.punktam. Šo informāciju Conexus Baltic Grid atjauno katru mēnesi vai biežāk, ja Conexus Baltic Grid kļūst pieejama jauna informācija.

Informāciju par plānotiem tehniskās jaudas pieejamības pārtraukumiem Conexus Baltic Grid publicē vismaz 42 dienas iepriekš. Izmaiņu publicēšana Conexus Baltic Grid mājas lapā tiek nodrošināta operatīvi, ņemot vērā aktuālo un Conexus Baltic Grid pieejamo informāciju.

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu