Inčukalna PGK grafiks

Inčukalna PGK novietošanai glabāšanā un izņemšanas no krātuves pieejamo daudzumu grafiks

(R) - virtuālās pretplūsmas virziens, pretējais virziens fiziskajai plūsmai attiecīgās krātuves sezonas laikā.
(IPGK1YP) - Grupētās jaudas produkts
(IPGK2YP) - Divu gadu grupētās jaudas produkts
(IPGKAP) - Atslēdzamās jaudas produkts
(INTP) - Krājumu pārcelšanas produkts
Statuss uz: 29.01.2022. 03:17:51. Attēlots: 29.01.2022. 03:20:58.

 

Iesūknēšana

Izņemšana

Gāzes diena Maksimums,
kWh
Nominēts,
kWh
Pieejams,
kWh
Maksimums,
kWh
Nominēts,
kWh
Pieejams,
kWh
2022-01-24 155 412 965 (R)
3 412 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
152 000 965 243 200 000
153 246 965
(IPGK1YP)
2 166 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
87 787 035
2022-01-25 180 104 661 (R)
3 412 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
176 692 661 243 200 000
173 759 661
(IPGK1YP)
6 345 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
63 095 339
2022-01-26 163 183 625 (R)
3 412 000
(IPGK1YP)
430 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
159 341 625 243 200 000
156 984 063
(IPGK1YP)
6 199 562
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
80 016 375
2022-01-27 156 942 162 (R)
3 412 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
153 530 162 243 200 000
150 627 162
(IPGK1YP)
6 315 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
86 257 838
2022-01-28 153 321 975 (R)
3 745 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
149 576 975 243 200 000
146 961 975
(IPGK1YP)
6 360 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
89 878 025
2022-01-29 172 485 272 (R)
3 412 000
(IPGK1YP)
40 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 033 272 224 700 000
161 315 272
(IPGK1YP)
11 170 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
52 214 728
2022-01-30 131 121 071 (R)
0
(IPGK1YP)
40 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
131 081 071 224 700 000
125 951 071
(IPGK1YP)
5 170 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
93 578 929
2022-01-31 131 637 354 (R)
0
(IPGK1YP)
5 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
131 632 354 224 700 000
126 467 354
(IPGK1YP)
5 170 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
93 062 646
2022-02-01 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-02 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-03 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-04 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-05 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-06 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-07 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-08 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-09 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-10 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 204 600 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
200 600 000
2022-02-11 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-12 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-13 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-14 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-15 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-16 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-17 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-18 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-19 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-20 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 173 400 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
169 400 000
2022-02-21 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-22 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-23 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-24 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-25 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-26 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-27 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-02-28 4 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
4 000 000 133 100 000
3 000 000
(IPGK1YP)
1 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
129 100 000
2022-03-01 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 109 400 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
109 400 000
2022-03-02 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 109 400 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
109 400 000
2022-03-03 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 109 400 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
109 400 000
2022-03-04 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 109 400 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
109 400 000
2022-03-05 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 109 400 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
109 400 000
2022-03-06 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-07 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-08 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-09 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-10 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-11 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-12 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-13 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-14 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-15 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-16 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-17 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-18 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-19 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-20 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-21 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-22 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-23 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-24 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-25 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-26 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-27 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-28 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-29 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000
2022-03-30 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 85 800 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
85 800 000

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu