Inčukalna PGK grafiks

Inčukalna PGK novietošanai glabāšanā un izņemšanas no krātuves pieejamo daudzumu grafiks

(R) - virtuālās pretplūsmas virziens, pretējais virziens fiziskajai plūsmai attiecīgās krātuves sezonas laikā.
(IPGK1YP) - Grupētās jaudas produkts
(IPGK2YP) - Divu gadu grupētās jaudas produkts
(IPGKAP) - Atslēdzamās jaudas produkts
(INTP) - Krājumu pārcelšanas produkts
Statuss uz: 17.10.2021. 18:35:59. Attēlots: 17.10.2021. 18:45:40.

 

Iesūknēšana

Izņemšana

Gāzes diena Maksimums,
kWh
Nominēts,
kWh
Pieejams,
kWh
Maksimums,
kWh
Nominēts,
kWh
Pieejams,
kWh
2021-10-12 126 000 000
27 861 389
(IPGK1YP)
3 750 414
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
94 388 197 146 000 000
2 101 856
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
143 898 144
2021-10-13 126 000 000
17 918 048
(IPGK1YP)
3 565 501
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
104 516 451 146 000 000
42 024
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
145 957 976
2021-10-14 126 000 000
5 933 000
(IPGK1YP)
2 010 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
118 057 000 146 000 000
57 900 090
(IPGK1YP)
1 113 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
16 300 000
(INTP)
70 686 910
2021-10-15 67 885 203 (R)
5 444 000
(IPGK1YP)
1 113 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
61 328 203 273 000 000
46 955 203
(IPGK1YP)
330 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
20 600 000
(INTP)
205 114 797
2021-10-16 66 455 836 (R)
5 701 950
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
60 753 886 273 000 000
44 670 836
(IPGK1YP)
485 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
21 300 000
(INTP)
206 544 164
2021-10-17 62 789 493 (R)
3 581 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
59 208 493 273 000 000
49 689 493
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
12 600 000
(INTP)
210 210 507
2021-10-18 80 117 080 (R)
3 220 000
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
76 397 080 273 000 000
59 549 080
(IPGK1YP)
568 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
20 000 000
(INTP)
192 882 920
2021-10-19 19 340 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
18 840 000 273 000 000
14 340 000
(IPGK1YP)
5 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
253 660 000
2021-10-20 11 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
10 500 000 273 000 000
6 000 000
(IPGK1YP)
5 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
262 000 000
2021-10-21 11 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
10 500 000 273 000 000
6 000 000
(IPGK1YP)
5 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
262 000 000
2021-10-22 11 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
10 500 000 273 000 000
6 000 000
(IPGK1YP)
5 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
262 000 000
2021-10-23 11 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
10 500 000 273 000 000
6 000 000
(IPGK1YP)
5 000 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
262 000 000
2021-10-24 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-25 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-26 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-27 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-28 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-29 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-30 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-10-31 1 000 000 (R)
0
(IPGK1YP)
500 000
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
500 000 273 000 000
1 000 000
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 000 000
2021-11-01 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-02 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-03 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-04 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-05 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-06 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-07 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-08 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-09 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-10 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-11 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-12 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-13 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-14 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-15 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-16 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-17 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-18 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-19 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-20 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-21 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-22 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-23 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-24 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-25 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-26 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-27 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-28 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-29 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-11-30 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-01 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-02 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-03 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-04 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-05 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-06 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-07 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-08 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-09 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-10 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 273 000 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
273 000 000
2021-12-11 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 272 900 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 900 000
2021-12-12 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 272 900 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 900 000
2021-12-13 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 272 900 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 900 000
2021-12-14 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 272 900 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 900 000
2021-12-15 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 272 900 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 900 000
2021-12-16 0
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
0 272 900 000
0
(IPGK1YP)
0
(IPGK2YP)
0
(IPGKAP)
0
(INTP)
272 900 000

Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu